Χριστίνα Χρυσούλα Δένη

Συνεδρίες Δια Ζώσης και Μέσω Διαδικτύου

Συνεδρίες Δια Ζώσης και Μέσω Διαδικτύου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντιμετώπιση δυσκολιών ψυχικής υγείας όπως:

υπηρεσία ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο παρόν, συχνά έχουν τις ρίζες τους στις παρελθούσες εμπειρίες και σε όλα όσα βιώσαμε σε περιόδους πολύ πριν την ενήλικη ζωή μας. Οι εμπειρίες αυτές, οι συγκρούσεις και οι επιθυμίες που μπορεί να τις συνοδεύουν, επηρεάζουν με τρόπο ασυνείδητο τη συμπεριφορά και τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή. Με άλλα λόγια, ίσως δε γνωρίζουμε πλήρως τα κίνητρα και τις αιτίες των πράξεών μας. Το ασυνείδητο εκφράζεται μέσα από τις ψυχικές δυσκολίες και τα συμπτώματα αλλά και μέσα από επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς. Συνεπώς, μη γνωρίζοντας επαρκώς τις εσωτερικές μας διεργασίες μπορεί να διανύουμε έναν βίο δίχως νόημα, να υποφέρουμε σημαντικά και να νιώθουμε αβοήθητες/οι απέναντι σε μια πραγματικότητα και έναν εαυτό που δεν κατανοούμε και δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε.

Επομένως, στόχος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας είναι να καταστήσει το άγνωστο γνωστό, να φέρει στο φως όλα όσα μέχρι τώρα αγνοούσαμε. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όσες/ους χρειάζονται υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολίων αλλά και σε όσες/ους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Μέσα στον ασφαλή χώρο της ψυχοθεραπείας η/ο θεραπευόμενη/ος μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό της/του και να κατανοήσει τις ανάγκες της/του.

Προορισμός του ψυχοθεραπευτικού ταξιδιού είναι να ζει κανείς πιο αυθεντικά, να αντέχει την ψυχική πίεση και να δημιουργεί σχέσεις ουσιαστικές και ικανοποιητικές.

Συμβουλευτική υπηρεσία ενηλίκων και εφήβων

Συμβουλευτική ενηλίκων/εφήβων

Η συμβουλευτική αποτελεί μια βραχεία διαδικασία που εστιάζει στο αίτημα και στις ανάγκες της/του συμβουλευόμενης/ου. Διαφέρει από την ψυχοθεραπεία τόσο ως προς τη διάρκεια όσο και ως προς την εμβάθυνση στην εσωτερική κατάσταση και την προσωπική ιστορία του ατόμου. Οι στόχοι της συμβουλευτικής μπορεί να αφορούν την ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοφροντίδας, την βελτίωσης της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, την εκμάθηση και την υιοθέτηση υγιών τρόπων αντιμετώπισης της ψυχικής δυσφορίας, την βοήθεια στη λήψη αποφάσεων και την επίτευξη στόχων.

συμβουλευτική υπηρεσία για γονείς

Συμβουλευτική γονέων

Η γονεικότητα φέρνει αντιμέτωπους τους ανθρώπους με σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν στιγμές που οι γονείς βιώνουν έντονα συναισθήματα, όπως φόβο, άγχος και απόγνωση σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους και τη σχέση μαζί τους. Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μια διαδικασία με στόχο την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση στον ρόλο του γονέα. Μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τις ανάγκες ή τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους και να βρουν νέα και πιο αποτελεσματικά μέσα για τη διαχείριση των προβλημάτων στην καθημερινότητα. Επίσης, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να στηρίξει τους γονείς όταν η οικογένεια βιώνει μια δύσκολη περίοδο όπως διαζύγιο, πένθος, προβλήματα υγείας.