Χριστίνα Χρυσούλα Δένη

Συνεδρίες Δια Ζώσης και Μέσω Διαδικτύου

δημοσιότητα χρηματοδότησης

Συνεδρίες Δια Ζώσης και Μέσω Διαδικτύου

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί να βοηθήσει τους χρήστες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

Αυτή η πολιτική αφορά όλους του χρήστες που  χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου μας.

Ποιοι είμαστε

Ο διαδικτυακός τόπος christinadeni.gr αναπτύχθηκε για την ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο της Χριστίνας Χρυσούλας Δένη.

Όροι χρήσης

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας christinadeni.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και των υπηρεσιών παρέχεται όπως είναι. Η Χριστίνα Χρυσούλα Δένη δε φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων και υπηρεσιών.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Οποιαδήποτε πληροφορίας και οποιοδήποτε περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες και γραφικά ή βίντεο περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα christinadeni.gr αποτελεί γενικό και ενημερωτικό στοιχεία και δεν προορίζεται ως ιατρική σύσταση, ιατρική συμβουλευτική,  θεραπεία ή διάγνωση.

Είναι σημαντικό για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση ή κάποια θεραπεία να απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή σε σχετικό αρμόδιο φορέα υγείας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θέτουμε σε υψίστου βαθμού προτεραιότητας την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υιοθέτηση των κατάλληλων διοικητικών και τεχνικών μέτρων.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies [διαβάστε παρακάτω, στην αντίστοιχη ενότητα], τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, τα οποία δίνετε με τη συναίνεση σας και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας σας.

Κάθε διαδικτυακός χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο christinadeni.gr, χωρίς να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες, όπως η φόρμα επικοινωνίας, θα ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Σύμφωνα με τα κανονιστικά πλαίσια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Χριστίνα Δένη μπορεί να συλλέξει τα παραπάνω στοιχεία ή στοιχεία που συλλέγονται με άλλο τρόπο. Αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιεύονται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και συγκεκριμένα για:

  • Την εκπλήρωση των υπηρεσιών.
  • Την ενημέρωση των χρηστών.
  • Την υποστήριξη των χρηστών.
  • Την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.
  • Τη χρήση σε νομικής φύσεως εργασίες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όταν:

  • Ο χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεση του για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
  • Απαιτείται η δημοσιοποίηση προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται και μόνο των αναγκαίων στοιχείων για την παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.
  • Απαιτηθεί από το νόμο με δικαστική απόφαση, η ζητηθεί από άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Χριστίνα Δένη

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί του για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο διαδικτυακός τόπος christinadeni.gr μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για τη συλλογή δεδομένων.

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) της συσκευής του χρήστη κατά την περιήγηση του σε έναν ιστότοπο. Τα Cookies Περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα χρήστη και ένα διαδικτυακό τόπο, όπως την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης του σε αυτόν.

Με την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών μια ιστοσελίδα μπορεί να «θυμάται» παλιότερες ενέργειες του χρήστη.

Πως διαχειριζόμαστε τα Cookies

Τα Cookies στο διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρόνου σύνδεσης των χρηστών, για την ανώνυμη συλλογή αθροιστικών στατιστικών στοιχείων, για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τα διαδικτυακό τόπο, με στόχο τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του. Οι προσωπική ταυτότητα του χρήστη δε μπορεί να εξακριβωθεί από τα Cookies.

Τύποι Cookies

Υπάρχουν διάφοροι τύποι Cookies που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και οι οποίοι περιγράφονται ακολούθως.

Αναγκαία

Τα αναγκαία Cookies έχουν ουσιαστική σημασία για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως να κάνει κλικ στο «πίσω» και να μεταφέρεται στην προηγούμενη σελίδα. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία στο διαδικτυακό μας τόπο.

Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Τα Cookies λειτουργικότητας ή αλλιώς τα Cookies προτιμήσεων επιτρέπουν στους δικτυακούς  τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιηγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σε περιεχόμενο του.

Επιδόσεων (Στατιστικά)

Τα Cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Επιλογές χρήστη

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, τη συγκατάθεση του ή να εναντιωθεί στη χρήση των Cookies στη συσκευή του, με τον έλεγχο ή την  διαγραφή των Cookies.

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677